Bli revisor - en utdanning som gir deg mange valgmuligheter!

Hvordan bli revisor?

Det er to grupper godkjente revisorer i Norge; registrerte og statsautoriserte revisorer. For å få godkjenning fra Finanstilsynet kreves revisorutdanning på bachelor og/eller masternivå samt tre års relevant yrkespraksis.

Gratis studentmedlemskap i Revisorforeningen

Studentmedlemskap i Revisorforeningen gir deg gratis tilgang til masse nyttig fagstoff i hele studietiden og rabatt på fagbøker. Medlemskap er åpent for bachelor- og masterstudenter i regnskap og revisjon, økonomi og administrasjon/ledelse.

Hva gjør revisor?

Revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver for revisor.

Hvorfor bli revisor?

Revisorutdanning og praksis som revisor gir deg en kompetanse som er svært etterspurt. Bare dine egne ambisjoner setter grenser for dine karrieremuligheter.