Revisors kompetanse

For å bli godkjent revisor kreves bachelor (registrert revisor) eller master (statsautorisert revisor) i revisjon samt bred praksis innenfor revisjon.

Revisor må dokumentere kompetanse innenfor revisjon, regnskap, skatt og avgift, selskapsrett, intern kontroll, samt generell bedriftsøkonomi og rettslære.

Selv om revisorer må godkjennes i det enkelte land, er revisjon i ferd med å utvikle seg til en internasjonal profesjon med de samme krav til revisjonens utførelse. Revisor må dokumentere tilstrekkelig kompetanse i den nasjonale lovgivning i det land hvor vedkommende skal praktisere.

Revisors kompetanse benyttes ikke kun ved revisjon og andre attestasjonsoppgaver, men også gjennom rådgivning til revisjonsklienter og andre.

Finanstilsynet gir godkjenning
I Norge er det Finanstilsynet som gir godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor.