Revisjonsstandardene m.m.

(07.07.2014) Kilde:Standarder

Nedenfor finner du gjeldene revisjonsstandarder. Standardene er i PDF-format og kan fritt lastes ned.

Betydning av forkortelser:

ISA - Internasjonale standarder for revisjon av historisk finansiell informasjon
ISAE - Internasjonale standarder for attestasjonsoppdrag
ISRE - Internasjonale standarder for forenklet revisorkontroll
ISRS - Internasjonale standarder for beslektede tjenester
IAPS - Internasjonale revisjonsuttalelser
ISQC - Internasjonale standarder for kvalitetskontroll

SA - Norske standarder for attestasjonsoppdrag

Standarder for nedlasting - samlet
Her kan du samlet laste ned en zip-fil med alle ISA-ene (NB: zip-filen er på over 10 MB).

Standarder og eksempelsamling for nedlastning - enkeltvis