Hva gjør revisor?

Revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver for revisor.

Hva gjør revisor?

Revisor hjelper bedrifter til å fungere bedre. Revisor veileder og gir råd slik at bedriftene kan etablere gode rutiner, og påser at lover og regler følges. Deretter bekrefter revisor skriftlig hvilke funn som er gjort.

Revisor skaper trygghet
Revisors rapport gir trygghet for alle som har et forhold til bedriften (eiere, ansatte, kreditorer, banker, myndighetene med flere). Med høy grad av sikkerhet får de bekreftet om den økonomiske situasjon i foretaket stemmer med offentlig tilgjengelige regnskaper, uten selv å måtte gjennomføre kompliserte og tidkrevende undersøkelser. Revisor bidrar derfor til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på.

Bistand og kompetanseoverføring
Revisor utfører en samfunnsmessig viktig oppgave gjennom sin bistand til næringslivet. Revisor er veileder i et komplisert regelverk og rådgiver innenfor sitt kompetanseområde. I tillegg til revisjon omfatter revisors kompetanseområde regnskap, skatt, avgift, intern kontroll og økonomisk styring.

Revisors hverdag
Mange lurer på hvordan det er å studere/jobbe som revisor og hvilke karrieremuligheter som finnes.
Se yrkesintervju med Roger Weibell, revisor i KPMG Stavanger og utdanningsintervju med Julie Skaret Gulla, bachelorstudent i revisjon ved Høgskolen i Molde.
Disqus