Fradrag for lineære avskrivninger

Skatteetaten har gjennomført kontroller i virksomheter som har krevd fradrag for lineære avskrivninger og har konstatert at det foreligger en del feil og misforståelser på dette området.

Publisert:

I den forbindelse har skattekontoret sendt ut et informasjonsbrev om hvordan skatteetaten mener reglene skal forstås.

Lineær avskrivning er bare aktuelt for visse immaterielle driftsmidler. Den vanligste feilen er at også fysiske driftsmidler avskrives lineært, typisk at en huseier foretar leietakertilpasninger på utleide lokaler og avskriver påkostningen over avtalt utleieperiode. Dette er det ikke adgang til.

Noen har også feilaktig benyttet lineære avskrivninger som en praktisk løsning for å slippe grensedragningen mellom aktiveringspliktig påkostning og vedlikehold. Påkostninger skal aktiveres på saldo.

Leietakers påkostning

Påkoster leietaker leid driftsmiddel blir han normalt ikke eier av påkostningen. Påkostningene kan da behandles som en del av leiekostnaden, og føres til fradrag jevnt fordelt over leieperioden.

Blir utleier eier av påkostning foretatt av leietaker, skal utleier beskattes for denne fordelen. Utleier kan aktivere den skattlagte fordelen for avskrivning etter saldoreglene.