Finn fagartikler

Siste faglige oppdateringer

 • Skatteetaten omorganiseres

  Skatteetaten går over til landsdekkende organisering fra 1. januar 2019. Nå vil skattekontorene bidra til å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet.

  Skatt Avgift 26.08.2018

 • Konsernbidrag og egne aksjer

  Man ser bort fra datterselskapets eventuelle egne aksjer når man skal beregne om et morselskap eier mer enn 90 % av aksjene i datter.

  Skatt 06.08.2018

 • Gratis teaterbilletter ble skattepliktig

  I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et teater som ville tilby de ansatte gratis billetter på teaterets forestillinger måtte innberette dette som skattepliktig lønn.

  Skatt 05.07.2018

 • Evaluering av Skattefunn

  Skattefunn er evaluert på oppdrag fra Finansdepartementet. Evalueringen viser at misbruk skjer og det foreslås endringer som begrenser dette, blant annet endringer i revisors oppgaver.

  Skatt Revisjon 04.07.2018

 • Endringer i reiseregulativene

  Særavtalene for reiser er endret med virkning fra 22. juni 2018. Det er en del endringer det er viktig å være klar over.

  Skatt 03.07.2018

 • Holdingselskaper i revisjon

  Etter revisorloven må holdingselskap som kontrollerer mer enn halvparten av stemmene i et revisjonsselskap, selv være godkjent revisjonsselskap. Finanstilsynet har i flere tilfeller opplyst overfor våre medlemmer at dette ikke er nødvendig. Nå har imidlertid Finanstilsynet i et brev til Revisorforeningen bekreftet hva som er gjeldende rett.

  Revisjon 03.07.2018