Finn fagartikler

Siste faglige oppdateringer

 • Rentebegrensningsreglene i deltakerlignede selskaper

  Finansdepartementet har avgitt en uttalelse om hvordan reglene om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap skal forstås i de tilfeller et selskap med delt ansvar (DA) har tatt opp lån fra en ikke-nærstående part.

  Skatt 08.07.2014

 • Endring av konsernbidrag

  Skattedirektoratet har publisert en uttalelse om adgangen til å endre konsernbidrag, bl.a. om det er begrensninger knyttet til hvilke og hvor mange selskaper endringsadgangen omfatter, om det er adgang til å endre konsernbidrag også for etterfølgende inntektsår og virkningene av fusjon eller fisjon.

  Skatt 30.06.2014

 • Papirfritt årsregnskap

  Årsregnskapet bør kunne signeres elektronisk. Styre- og generalforsamlingsprotokoller bør kunne føres elektronisk. Revisorforeningen ønsker å fjerne hindere for bruk av elektroniske løsninger i regnskaps- og selskapslovgivningen.

  Regnskap Selskapsrett 10.06.2014

 • Riktig rente på lån fra selskap til aksjonær

  Skattedirektoratet har uttalt at renten på lån fra selskap til aksjonær skal settes lik markedsrenten og ikke lik normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold, slik skatteetaten tidligere har godtatt.

  Skatt 05.06.2014

 • Gevinst- og tapskonto ved konsernbrudd

  Fritatt gevinst etter en konsernintern overføring som skal beskattes dersom konserntilknytningen brytes, kan føres på gevinst- og tapskonto, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse.

  Skatt 12.05.2014

 • Differensiert arbeidsgiveravgift i flere kommuner

  Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift med 31 nye kommuner. Samtidig har de nye retningslinjene for regionalstøtte flere sektorunntak enn tidligere, noe som gjør at enkelte næringer må tas ut av ordningen.

  Skatt Avgift 14.03.2014

 • Fradrag for lineære avskrivninger - presiseringer

  Skatt Midt-Norge har kommet med enkelte presiseringer og avklaringer til sitt informasjonsbrev av 20. februar 2014 om fradrag for lineære avskrivninger. Bl.a. skal leietakers fradrag for påkostninger fortsatt føres på post 120 i avskrivningsskjemaet.

  Skatt 12.03.2014

 • Fradrag for lineære avskrivninger

  Skatteetaten har gjennomført kontroller i virksomheter som har krevd fradrag for lineære avskrivninger og har konstatert at det foreligger en del feil og misforståelser på dette området.

  Skatt 21.02.2014

 • Høyesterettsdom om aktiveringsplikt

  Letekostnader som Statoil hadde for å oppfylle leteforpliktelser på angolansk og dansk sokkel ble ikke ansett som en del av vederlaget for utvinningstillatelsene. Letekostnadene kunne derfor fradragsføres etter hvert som de påløp uten å måtte aktiveres på lete- og utvinningstillatelsene.

  Skatt 17.02.2014