Finn fagartikler

Siste faglige oppdateringer

 • Forenkling av skattereglene

  Revisorforeningen har bidratt med en rekke konkrete forslag til et forenklingsprosjekt i regi av Finansdepartementet og Skattedirektoratet.

  Skatt Avgift 20.06.2018

 • Flere forenklinger i aksjelovene

  Regjeringen foreslår bl.a. enklere regler for avvikling. Videre foreslås det å oppheve kravet til revisjon av mellombalanser for de som har fravalgt revisjon.

  Selskapsrett 15.06.2018

 • Ny hvitvaskingslov vedtatt

  Ny hvitvaskingslov ble vedtatt i Stortinget 22. mai og sanksjonert av Kongen i statsråd 1. juni. Det er foreløpig ikke bestemt når loven skal tre i kraft.

  Revisjon 04.06.2018

 • Ikke grunnlag for skatteamnesti

  Høyesterett kom til at vilkårene for såkalt «skatteamnesti» ikke var oppfylt for en advokat som hadde sendt anmodning til skattemyndighetene om frivillig retting.

  Skatt 30.05.2018

 • NOU ny regnskapsførerlov

  Revisor- og regnskapsførerlovutvalget overleverte 1. juni sin utredning om ny regnskapsførerlov til Finansdepartementet. Utvalgets lovforslag i NOU 2018: 9 skal sikre at de næringsdrivende, særlig i små og mellomstore foretak, har tilgang på kompetente samarbeidspartnere i utførelsen av sine regnskapsplikter etter bokføringsloven, regnskapsloven og skatte- og avgiftslovgivningen.

  Regnskapsføring 29.05.2018