Endring av skattefastsettingen til de skattepliktige som følge av søksmål fra myndighetene mot en klagenemd

Skattepliktige sin rettssikkerhet bør ivaretas bedre.

Publisert:

Vi har avgitt høringssvar til Finansdepartementets høring om skattefastsettingen til de skattepliktige som følge av søksmål fra myndighetene mot en klagenemnd. Finansdepartementet foreslår at det lovfestes at skattefastsettingen til den skattepliktige skal endres i samsvar med avgjørelsen som følger av søksmålet.

Revisorforeningen mener den skattepliktiges rettsikkerhet bør ivaretas på en bedre måte feks ved at den skattepliktige gis anledning til å anke dommen selv om han ikke har vært part i saken. Vi mener det ikke er tilstrekkelig at den skattepliktige gis ordinære partsrettigheter i den påfølgende endringssaken.