Endringer i bokføringsforskriften mv.

Revisorforeningen støtter flere av forslagene til endinger i bokføringsforskriften, men er samtidig forundret over hvor få og uvesentlige endringer Finansdepartementet foreslår på det området som har vist seg å ha et betydelig potensiale for forenklinger.

Publisert:

Høringen skjer på grunnlag av en rapport fra Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) fra 2014. Rapporten inneholdt en rekke forslag til forenklinger for de bokføringspliktige som ble beregnet til å kunne utgjøre besparelser på 8 + 3 milliarder kroner for norsk næringsliv og forvaltning.

De forslag som fremmes i denne høringen er av de som besparelsesmessig betyr minst av de utredede forslagene.

Revisorforeningen er heller ikke enig i forlaget om å presisere i hvilke tilfeller salgsdokumentasjon kan utstedes ved ikke avgiftspliktige leveranser.

Vi har videre bedt om at Skatteetaten finner en løsning som gjør det enkelt for de bokføringspliktige å få tilgang til beløpet det skal beregnes innførselsmerverdiavgift av, når de nå overtar oppgaver fra Toll- og avgiftsetaten.