Høringssvar endringer i bokføringsforskriften

Enkelte av de foreslåtte endringene er en tilpasning til de foreslåtte endringer til kassasystemforskrifta av 23. mars 2018. Revisorforeningen støtter disse forslagene. Samtidig er det en utfordring at bokføringsreglene endres flere ganger i løpet av kort tid. Noen av endringene er nye krav hvor utgiftene til endringer av systemer ikke er uvesentlige. Andre endringer er nødvendige forenklinger. Vi ber departementet påse at endringer i reglene ikke påfører de bokføringspliktige utgifter som kunne vært unngått.

Publisert:

Unntak ved bruk av kontantfaktura

Det er foreslått å oppheve det generelle unntaket for kontantfaktura i bokføringsforskriften § 5-4-1 tredje ledd. Videre foreslås det å beholde unntaket for bokføringspliktige som leverer avgiftsunntatte helsetjenester.

Revisorforeningen går imot å oppheve bokføringsforskriften § 5-4-1. Vi mener det kan foreligge et berettiget behov for et slikt unntak også for andre bransjer enn avgiftsunntatte helsetjenester. Det er uheldig å oppheve forenklende regler, som ennå ikke er trådt i kraft, og som de bokføringspliktige har tilpasset seg gjennom systemendringer. Det blir kostbart å tilpasse seg nye krav og det svekker respekten for reglene.

Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner

Vi støtter at unntak for dokumentasjon av omsetning av merverdiavgiftsunntatt salg av kioskvarer og serveringstjenester reguleres i forskriften for slike bokføringspliktige. Vi støtter forslaget om at kontantsalget kan dokumenteres ved dagsoppgjør eller annen tilgjengelig dokumentasjon. Vi mener dette bør gjelde generelt og ikke kun for de som har slikt salg under 3 G i løpet av ett regnskapsår.

Vårt fulle høringssvar kan ses i vedlagte sidelenke.