Enklere merverdiavgift med én sats

Revisorforeningen mener dagens system med differensierte satser bør beholdes.

Publisert:

Vi mener dagens system med ulike satser ikke påfører de avgiftspliktige betydelige administrative byrder, og at et system med kun en mva-sats ikke vil gi de tilsiktede forenklingsgevinster. Ønsket om kun en mva-sats kan ikke veie opp for de fordeler et system med mulighet for flere satser gir.