Forenklinger i statlige regnskapsstandarder

Forenklingen bør ikke medføre at periodisert regnskapsføring i staten avviker ytterligere fra de generelle prinsippene for periodisering og unødvendige avvik fra regnskapsføring som følger av regnskapsloven.

Publisert:

Revisorforeningen har stor forståelse for at det er ønskelig å redusere ressursbruken ved innføring og bruk av periodisert regnskap. Forenklingen bør likevel ikke medføre at periodisert regnskapsføring i staten avviker ytterligere fra de generelle prinsippene for periodisering og unødvendige avvik fra regnskapsføring som følger av regnskapsloven.

Vi har også forståelse for behovet for å gi publikum presis informasjon om pengebruken i statlig sektor. Men heller ikke her bør dette gå på bekostning av god regnskapsskikk og lik behandling og rapportering av sammenlignbare transaksjoner.