Forslag om å fjerne 350-kroners grensen

Revisorforeningen støtter forslaget om å fjerne 350 kroners grensen, da vi mener utenlandske og norske tilbydere av varer bør ha like konkurransevilkår. Momsfritaket for vareforsendelser av lav verdi er konkurransevridende. Vi er derfor enig i at fritaket bør fjernes.

Publisert:

Når det gjelder departementets forslag om å legge avgiftsplikten til den utenlandske tilbyderen istedenfor til forbrukeren ved forsendelser av varer til en verdi under 3000 kroner, er vi usikre på hvilken effekt dette vil få i praksis.