Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Revisorforeningen støtter forslaget om endret tidspunkt for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet.

Publisert:

Forslaget innebærer at det blir anledning til å utsette tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid frem til arbeidet er fullført. Utsettelsen forutsetter at det ikke er mottatt delbetalinger og vil innebære en likviditetsfordel for feks entreprenører ved omtvistede krav.