Høring - delingsøkonomi

Revisorforeningen har inngitt høringssvar til Finansdepartementets høring - NOU 2017: 4

Publisert:

Dagens regelverk for skatt og avgift dekker i hovedsak aktivitetene innenfor delingsøkonomien. Utfordringen synes å være at reglene til en viss grad ikke er kjent, eller ikke etterleves. Vi etterlyser enklere og mer sjablongmessige regler, og mener det er behov for å se nærmere på vilkårene for registrering i merverdiavgiftsregisteret.

Revisorforeningen mener man bør avvente avklaringer i EU før det gjennomføres nye detaljerte regulereringer av delingsøkonomien i Norge.