Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

Revisorforeningen støtter at arbeidsgiver får plikt til å lønnsrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips. Vi er imidlertid kritiske til at konsekvensene for arbeidsgiver er for dårlig utredet.

Publisert:

Ved en endring av bokføringsforskriften vil arbeidsgiver få en plikt til å registrere betaling av kontante og elektroniske tips i virksomhetens kassasystem. Arbeidsgiver da få kontroll og oversikt over alle tips. Forslaget skal tre i kraft fra 1. janur 2019.

Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgiver skal pålegges å innberette tips de ansatte mottar. Tips vil da i motsetning til dagens ordning, hvor den ansatte selv har ansvar for å oppgi inntekten til beskatning, blir gjenstand for skattetrekk sammen med ordinær lønn av arbeidsgiver. Vi legger til grunn at den skisserte løsningen forutsetter at tips som skal fordeles på ansatte verken er skattemessig inntekt eller avgiftspliktig omsetning for arbeidsgiver. 

Revisorforeningen støtter Skattedirektoratets forslag, men mener de økonomiske og administrative konsekvensene er for dårlig utredet. Blant annet etterlyser vi en mer fullstendig drøftelse av hvordan tips skal behandles hos arbeidsgiver, bl.a. i forhold til skatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, og hvorvidt tips skal inngå i grunnlaget for sykepenger, pensjon/obligatorisk tjenestepensjon mv.