Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner

Revisorforeningen har avgitt høringssvar til forslag om merverdiavgiftsfritak for elektroniske utgaver av tidsskrifter og elektroniske bøker.

Publisert:

Det er naturlig at bøker og tidsskrifter gis lik avgiftsmessig behandling selv om distribusjonskanalen er elektronisk. Vi syns derfor det er bra at det innføres merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner.

Til de foreslåtte avgrensningene for fritaket har vi imidlertid enkelte kommentarer.

Vi mener det ikke bør stilles som vilkår at det foreligger en utgave i papir for at den elektroniske utgaven skal bli fritatt. Et slikt vilkår er ikke foreslått for elektroniske bøker, kun for tidsskrifter. Vi er heller ikke enige i at det er nødvendig å stille vilkår om fast utgivelsesplan og fortløpende nummerering. I tillegg mener vi det vil være uheldig å avgrense totalt mot bruk av annet enn stillbilder og tekst, og at det ved samleabonnementer bare bør beregnes merverdiavgift av pliktige elementer.