Ny personvernlovgivning

Vi har inngitt høringssvar til departementets høring om ny personopplysningslov.

Publisert: Revisjon Regnskapsføring

EUs nye regler om behandling av personvernopplysninger innebærer behov for tilpasning i norsk rett. Departementet foreslår en ny personopplysningslov hvor EUs regelverk gjøres gjeldende som norsk rett.

De mye omtalte personvernreglene som skal gjelde fra mai 2018 åpner for mange spørsmål. Høringen gir i liten grad avklarende svar på hva EUs nye regler for behandling av personopplysninger innebærer for norske virksomheter.

Som kommentarer til høringen har vi spilt inn at vi mener revisorloven og hvitvaskingsloven vil være revisors hjemmelsgrunnlag for å behandle personopplysninger også i fremtiden. Vi har også spilt inn at vi mener revisjonsselskaper normalt ikke vil ha plikt til å ha personvernrådgiver.