Ny regnskapsførerlov bør legge til rette for revisorer som vil drive regnskapsføring

Det må legges til rette for at den betydelige regnskapskompetansen som finnes hos revisorene, også kan utnyttes til regnskapsføring. Dette er et sentralt budskap i Revisorforeningens høringssvar til ny regnskapsførerlov.

Publisert:

Revisorer burde kunne drive regnskapsføring uten separat autorisasjon

Lovutvalget har vært tydelig på at utdanning og praksis fra revisjon på samme måte som i dag skal gi grunnlag for autorisasjon som regnskapsfører. Det er viktig for oss at dette blir gjennomført i loven. Samtidig mener vi det er helt unødvendig at godkjente revisorer må søke om egen autorisasjon som regnskapsfører. Vi ønsker forenkling, og støtter mindretallet i utvalget som går inn for å fjerne dette kravet. Kravene til oppdragsutførelsen vil uansett være de samme for revisorer og revisjonsselskaper som driver regnskapsføring.

Fjern kravet om at daglig leder må være autorisert regnskapsfører

Revisorforeningen støtter også andre forslag som vil legge bedre til rette for at revisorer kan drive regnskapsføring. Etter forslaget må ikke lenger daglig leder i et regnskapsselskap være autorisert regnskapsfører, og etterutdanningen vil i enda større grad kunne samordnes med kravene i revisorloven.

Tittelen bør fortsatt være autorisert regnskapsfører

Revisorforeningen går mot forslaget til et flertall i utvalget om å innføre tittelen «statsautorisert regnskapsfører». Vi mener at det det bør opprettholdes et klart skille mellom yrkestitlene til regnskapsførere og revisorer.