Bærekraft for revisor - kunnskapsportalen

Bærekraftige virksomheter, finansielle markeder og økonomier er helt avgjørende for å nå FNs bærekraftmål innen 2030. Derfor er det en viktig og naturlig del av revisors samfunnsoppdrag å bidra med vår kompetanse innenfor virksomhetsanalyse, risikostyring og kontroll, i tillegg til måling, rapportering og bekreftelse av ulik finansiell og ikke-finansiell informasjon.

Denne utfordringen gjelder alle deler av markedet. Det vil være et stort behov for kunnskap og kompetanse om bærekraftmålene i seg selv, i tillegg til at de enkelte virksomhetene må forstå hvordan de kan og bør arbeide med og rapportere oppnådde resultater for de mest relevante målsettingene. Her bør og kan revisjonsbransjen spille en aktiv rolle. 

 

Hvorfor er bærekraft viktig for revisor?

 

Kort om innholdet i bærekraftportalen

I denne portalen finner du informasjon om og verktøy innenfor noen av de mest aktuelle bærekrafttemaene. Dette vil hjelpe deg å inkludere bærekraft i ditt arbeid som revisor.

SDG logo

Bærekraft for revisor

Bærekraft sikrer lønnsomhet og verdiskaping

Les mer

Utslipp fra pipe

Klimarisiko

Klimaendringer skaper et nytt risikobilde for bedriftene

Les mer

Papirer og hender

Bærekraftsrapportering

Bærekraft blir en naturlig del av selskapsrapporteringen

Les mer

Grønn tommel opp

Bærekraft i revisjonsselskaper

Revisjonsselskaper kan bli mer bærekraftige i egen drift

Les mer

Bøker

Videre læring

Hjelp til å bygge bærekraftskompetanse

Les mer