Hvordan gjøre vesentlighetsanalyse

1. Identifiser

Bedriftens forretningsmodell og virksomhet må sees i sammenheng med bærekraft. Ved å ta utgangspunkt i for eksempel bærekraftsmålene må bedriften analysere sin forretningsmodell og identifisere hvilke bærekraftstemaer og -risikoer bedriften står overfor. Det er viktig å ha en tilnærmet komplett forståelse av egen verdi- og leverandørkjede.

2. Prioriter

Når alle de relevante bærekraftstemaene er kartlagt, må bedriften prioritere hvilke som er de mest vesentlige å jobbe med. Dette sees ofte i sammenheng med en risikovurdering: hvilke områder er det som i størst grad vil ha en negativ påvirkning på forretningsmodellen? 

Her er det nyttig å gjennomføre en form for interessentdialog. Kunder, leverandører, partnere eller andre kan gi gode innspill på hvilke bærekraftstemaer som er mest vesentlige for bedriften.

3. Integrer

Hvordan skal bedriften jobbe med disse temaene? For å gjøre et godt bærekraftsarbeid må forretningsmodell og -strategi endres i tråd med de vesentlige bærekraftstemaene. Virksomheten i bedriften må endres for å bli mer bærekraftig. 

4. Lær og tilpass

Enhver bedrift må jevnlig gjennomføre nye vesentlighetsanalyser og forstå sin egen påvirkning innen bærekraft. Ny teknologi, regulatoriske endringer og endrede kundepreferanser gjør at bildet ikke er statisk. Virksomheten må også tilpasses lærdommer fra tidligere arbeid.