Rammeverk for bærekraftsrapportering

Det finnes mange rammeverk, standarder og veiledere for bærekraftsrapportering. Disse har forskjellige formater, metodikk og implementeringsmåter. Ettersom formen på bærekraftsrapporteringen fortsatt i stor grad er frivillig er det opp til den enkelte bedrift å velge hvilke rammeverk som benyttes. Noen av rammeverkene har et klart investorfokus, mens andre henvender seg mer til generelle sluttbrukere.