Videre læring

Revisorforeningen vil alltid tilby oppdatert og relevant informasjon til våre medlemmer. I tillegg finnes det mange eksterne verktøy og nettsider du som revisor kan benytte for å bygge kompetanse om bærekraft.

Revisorforeningens egne kurs

Her finner du en oversikt over aktuelle kurs som omhandler temaer innenfor bærekraft.

Klimarisiko for revisor

Klimaendringer skaper et nytt risikobilde for næringslivet. Revisor må forstå og vurdere klimarisiko som påvirker risikostyring og finansiell rapportering. I kurset lærer du hvordan klimarisiko er relevant for revisor. Du finner kurset her.

Etikk og bærekraftige forretningsmodeller

Du introduseres for utviklingstrekk knyttet til etikk og bærekraft i business, og hvordan bedrifters forretningsmodeller endrer seg som følge av bærekraftproblemer, teknologisk utvikling og nye kundepreferanser. Du finner kurset her

 

Bærekraft i revisjonsbransjen

Her finner du ressurssider om bærekraft i revisjonsbransjen andre steder i verden:

Andre ressurser