Direktivforslaget CSRD vurdert i ECON-komitéen

Direktivforslaget Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) har vært oppe til diskusjon i Europa-parlamentets Economic and Monetary Affairs (ECON) komité.

Publisert:

Komitéen vurderte forslag til endringer i EU-kommisjonens tekst (AM 68-237 & AM 237-523) fremsatt av diverse representanter. Rapporteur/ordstyrer var svenske Jessica Polfjärd som bemerket at det var flere områder med delte meninger slik direktivforslaget foreligger. 

Visse parlamentsmedlemmer ønsket å inkludere SMBer med virksomhet i høy-risikobransjer i forslaget, andre understreket viktigheten av å vurdere de internasjonale bærekraftsstandardene fra International Accounting Standards Board (IASB). Noen medlemmer ønsket i tillegg å se et offentlig europeisk-oppnevnt styre for bærekraftsrapportering.

ECON-komitéen stemmer over direktivforslaget 28. februar. Den andre komitéen i parlamentet som også har behandlet forslaget - Legal Affairs committee (JURI) - er forespeilet å stemme over forslaget i mars.