EFRAG på COP26

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ga en oppdatering på sitt arbeide med standardsetting for en europeisk standard for bærekraftsrapportering. Patrick de Cambourg, leder for prosjektgruppen PTF-ESRS som er delegert dette arbeidet holdt innlegg.

Publisert:

EFRAG og lederen for prosjektgruppen PTF-ESRS Patrick de Cambourg presenterte veien fremover og ga samtidig en oppdatering på hvor langt de er nådd i prosessen med å utarbeide standardutkast for direktivforslaget CSRD

EFRAG og EU understrekte samtidig at de er innstillt på samarbeid med IFRS Foundations ISSB for globale standarder for bærekraftsrapportering.

Opptak av presentasjonen til EU og EFRAG finnes her (registrering nødvendig).