Tiltak fra myndighetene for å håndtere koronakrisens konsekvenser for bedrifter og ansatte

Hvilke tiltak er egentlig vedtatt og hvilke tiltak er fortsatt på forslagsstadiet? Når settes tiltakene i kraft og hvor lenge gjelder de? Nedenfor finner du en oppdatert oversikt.