Ny revisjonsstandard for SMB markedet

Det er nå fremmet en høring med en ny revisjonsstandard for mindre komplekse enheter (LCE). I hovedsak vil den treffe selskaper du har i SMB markedet. Over tid har man sett at International Standards on Auditing (ISA) har blitt stadig mer komplekse og at denne kompleksiteten utgjør betydelige utfordringer for revisjoner av mindre enheter. Vi trenger dine innspill i høringssvaret til den nye standarden.

I 2014 ble det som følge av utfordringene med ISAene satt i gang ett nordisk prosjekt for å se på en løsning som forenkler og effektiviserer revisjonen av mindre komplekse enheter. Prosjektet startet som følge av en økende grad av frustrasjon med at revisjonsstandardene i stadig større grad ble mer detaljerte og komplekse mens regnskapsreglene i større grad ble deregulert. Det er resultatet fra det arbeidet som nå kommer i form av egen standard separat fra alle ISA. Den søker løse problemer og utfordringer knyttet til kompleksitet, forståelighet, skalerbarhet som lå i ISAene for de mindre komplekse enhetene. 

LCE fag.png

Høringsfristen er 31. januar 2022

Det er svært viktig at du setter deg inn i standarden som kan være med å definere revisjonen av mindre komplekse enheter i årene som kommer. Vi vil gjerne høre dine innspill og ta det med i høringssvaret. Standarden er også relevant for brukere av regnskap, eiere, ledelsen i foretak, lovgivende myndigheter eller tilsyn. 

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere ny fagsak (medlemmer), eller kontakte:

Ruben

Bjerketveit

Seniorrådgiver
400 33 430 rb@revisorforeningen.no