Alle statsautoriserte revisorer kan ha oppdragsansvar

Med ny revisorlov opphørte ordningen med en egen registrering i Revisorregisteret som ansvarlig revisor. Du som ikke var registrert som ansvarlig revisor per 1.1.2021, må innen utløpet av 2023 eller før du påtar deg oppdrag, dokumentere etterutdanningen ved å sende inn søknadsskjemaet for ansvarlig revisor i Altinn.

Publisert:

Krav i ny revisorlov:

  • Et revisjonsselskap skal utpeke én statsautorisert revisor som oppdragsansvarlig revisor for hvert oppdrag om lovfestet revisjon.
  • Det er ikke lenger særskilte regler for ansvarlige revisorer. Ordningen med egen registrering som ansvarlig revisor er opphevet
    • Merk likevel at revisorer som ikke var oppført med revisorregisternummer ved lovens ikrafttredelse, ikke har rett til å være ansvarlig for oppdrag om lovfestet revisjon og revisorbekreftelser. For å få revisorregisternummer etter 1.1.2021, må du dokumentere etterutdanningen ved å sende inn Altinn-skjema KRT 1019
  • Alle statsautoriserte revisorer må oppfylle kravene til etterutdanning.
    • Krav om sikkerhetsstillelse oppheves (se egen sak).
    • Statsautoriserte revisorer uten oppdragsansvar kan velge å deponere godkjenningen.

Konsekvenser:

  • Endringen sikrer at alle statsautoriserte revisorer må holde seg faglig oppdatert.

Begrunnelse:

Godkjenning som statsautorisert revisor bør i seg selv gi grunnlag for å kunne utpekes som oppdragsansvarlig revisor eller velges som revisor. Det innebærer at alle statsautoriserte revisorer må oppfylle krav til etterutdanning. Regjeringen legger vekt på at dette er ordningen etter revisjonsdirektivet og i de andre landene i EU/EØS.