European Single Electronic Format fra 2021

European Single Electronic Format (ESEF) er et felles elektronisk rapporteringsformat som alle børsnoterte foretak i EU skal utarbeide årsrapportene etter. ESEF trer i kraft i EU 1. januar 2020. Det forventes at kravet først blir gjeldende i Norge fra regnskapsåret 2021.

Publisert:

ESEF er et krav som ytterligere harmoniserer rapportering av finansiell informasjon i EU. Formålet med ESEF er å gjøre rapporteringen mer effektiv for selskapene og den økonomiske informasjonen mer tilgjengelige for analyser og sammenligning av selskaper i EU.

Kravet gjelder selskaper med noterte verdipapirer på et regulert marked i EU, med unntak av selskaper som bare utsteder gjeldsinstrumenter der pålydende er minst 100 000 euro og for verdipapirfond. 

Bruke ESEF-formatet

ESEF innebærer at årsrapporten skal utarbeides i et XHTML-format, og at konsernregnskap utarbeidet etter IFRS, skal merkes («tagges») i samsvar med ESEF-taksonomien. Konsernregnskapet skal merkes ved bruk av programmeringsspråket eXtensive Business Reporting Language (XBRL). XBRL-taggingen skal deretter bygges inn i XHTML-dokumentet ved bruk av iXBRL-teknologien.

I første omgang er det primæroppstillingene som skal merkes (resultat- og balanseoppstillingen, egenkapitaloppstillingen og kontantstrømoppstillingen). Disse oppstillingene skal merkes detaljert. «Blokk-tagging» av noteopplysningene blir obligatorisk fra 2022. 

ESEF påvirker selskapenes rapporteringsprosess. Selv om det er en stund til ESEF skal anvendes, anbefales det at arbeidet med å merke konsernregnskapet og utarbeide årsrapporten i XHTML-formatet, påbegynnes nå.

Informasjon fra ESMA

ESMA (European Securities and Markets Authority) har opprettet en egen informasjonsside om ESEF-formatet. Her finner du blant annet forklaringer på hva ESEF er, en serie informasjonsvideoer om formatet, filer med ESEF-taksonomien og en brukerveiledning for foretakene og systemleverandører.

Informasjon fra Accountancy Europe

Accountancy Europe har utgitt et dokument med veileding om revisorbekreftelse av rapportering på ESEF-formatet