European Single Electronic Format fra 2021

European Single Electronic Format (ESEF) er et felles elektronisk rapporteringsformat som alle børsnoterte foretak i EU skal utarbeide årsrapportene etter. Formatet er pliktig fra og med regnskapsår som startet 1. januar 2021.

Publisert:

Formålet med ESEF er å harmonisere rapportering av finansiell informasjon i EU, og gjøre årsregnskapet lettere tilgjengelig for analyse og sammenlignbarhet.

Noterte foretak

Forskriften vil gjelde utstedere på regulert marked med Norge som hjemstat som har krav om å utarbeide årsrapporter etter verdipapirhandelloven kapittel 5. Det vil i hovedsak si utstederforetak notert på Oslo Børs hovedliste og Euronext Expand.

Revisors rolle

Foretakets revisor skal avgi bekreftelse av merkingen i henhold til ESEF som ledd i revisjon av årsregnskapet. CEAOB har publiserte retningslinjer for hvordan revisjonen av ESEF kan gjennomføres i praksis. Se også punkt 7 og 8 i spørsmål og svar-dokument fra kommisjonen.

Bruke ESEF-formatet

ESEF innebærer at hele årsrapporten skal utarbeides i et XHTML-format. Dette kravet gjelder alle nevnte utstedere uavhengig av regnskapsspråk.

Konsernregnskap utarbeidet etter IFRS, skal merkes («tagges») i samsvar med ESEF-taksonomien. For konsernregnskap som gjelder regnskapsåret 2021 må oppstillingene over resultat, balanse, kontantstrøm og egenkapital merkes. Disse oppstillingene skal merkes detaljert. «Blokk-tagging» av noteopplysningene blir obligatorisk fra 2022.  

Programmeringsspråket eXtensive Business Reporting Language (XBRL) skal brukes. XBRL-taggingen skal deretter bygges inn i XHTML-dokumentet ved bruk av iXBRL-teknologien.

Taksonomien publiseres av ESMA (European Securities and Markets Authority) og oppdateres årlig. Formålet er blant annet å avspeile nye og endrede IFRS-standarder eller forbedringer i IFRS-taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Finanstilsynet legger til grunn at utstederne benytter den sist oppdaterte versjonen av taksonomien.

Rapportering

Årsrapportene skal fremdeles lagres i den offisielle lagringsmekanismen (OAM) hos Oslo Børs.

Regelverket

Verdipapirhandelloven § 5-5 åttende ledd første punktum, som trer i kraft 1. juli 2021, hjemler forskriftsbestemmelser om rapporteringsformat for årsrapport. Ved ikrafttredelsen vil Finanstilsynet fastsette forskrift om elektronisk rapporteringsformat basert på EU-forordningen om ESEF.

Informasjon fra ESMA

ESMA  har opprettet en egen informasjonsside om ESEF-formatet. Her finner du blant annet forklaringer på hva ESEF er, en serie informasjonsvideoer om formatet, filer med ESEF-taksonomien og en brukerveiledning for foretakene og systemleverandører.

Finanstilsynets seminar for noterte foretak i 2018

ESEF var et tema på Finanstilsynets seminar for noterte foretak i 2018. Presentasjonene kan lastes ned og du kan se foredragene på nett-tv.

Informasjon fra Accountancy Europe

Accountancy Europe har utgitt et dokument med veileding om revisorbekreftelse av rapportering på ESEF-formatet