Advokater og regnskapsførere kan nå bekrefte aksjeinnskudd

Fra 2. mai 2018 kan også advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte at selskapet har mottatt aksjeinnskudd som utelukkende gjøres opp i penger.

Publisert:

I dag er det kun revisor og finansforetak som kan gi slik bekreftelse.

Forslaget ble opprinnelig foreslått i aksjelovutredningen (NOU 2016:22) og vedtatt av Stortinget våren 2017. Endringene skulle imidlertid ikke tre i kraft før det er etablert systemer i Foretaksregisteret for å kunne kontrollere at den som avgir bekreftelsen faktisk er advokat eller autorisert regnskapsfører. De nye reglene gjelder både ved stiftelse og kapitalforhøyelse.

I statsråd 27. april 2018 ble det besluttet at endringene skal tre i kraft fra 2. mai 2018.

Tingsinnskudd kan fortsatt utelukkende bekreftes av revisor.

Endringen gjelder følgende paragrafer:

Aksjeloven:

  • § 2-18 annet ledd femte punktum
  • § 2-19 første ledd første punktum
  • § 10-9 annet ledd fjerde punktum

Allmennaksjeloven:

  • § 2-18 annet ledd femte punktum
  • § 2-19 første ledd første punktum
  • § 10-9 annet ledd fjerde punktum

Foretaksregisterloven

  • § 4-4 bokstav e første punktum