Altinn nedetid

På grunn av at det må utføres nødvendige endringer i en database i Altinn, må Altinn tas ned for vedlikehold fra lørdag 17. juli kl. 22.00 til søndag 18. juli kl. 10.00.

Publisert:


Altinn beklager kort varsel. Vi antar det ikke skaper store problemer.