Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

Ytes det rabatt på hele vederlaget, kan rabatten angis i ett beløp, men det må fremgå at rabattgrunnlaget gjelder alle varelinjene.

Publisert:

Skattedirektoratet har gitt en uttalelse om hvilke krav som stilles til å angi rabatter i salgsvederlaget. Saken gjaldt spesifisering av rabatter i salgsdokument fra leverandører av TV-pakker og internett/bredbånd.

Skattedirektoratet kommer til at det er tilstrekkelig å angi rabatten i et samlet beløp, men det må fremgå at rabatten gjelder alle varelinjer.