Åpenhetsloven trer i kraft neste sommer

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større virksomheter å arbeide aktivt med å avdekke og håndtere negativ påvirkning på menneskeretter og arbeidsforhold i leverandørkjedene sine. Forbrukertilsynet har fått tilsynsmyndighet og skal også rettlede om loven.

Publisert:

Åpenhetsloven ble vedtatt tidligere i år. Nå er også ikraftredelsesdatoen bestemt.

Reglene om tilsyn vil gjelde fra samme dato som loven trer i kraft. Også eventuelle sanksjoner vil gjelde fra samme dato. 

Formålet med loven er at forbrukerne skal bli i stand til å ta mer etiske kjøpsavgjørelser. Brudd på loven kan medføre tvangsmulkt eller gebyr for virksomhetene.