Åpent møte om regnskapsføring av immaterielle eiendeler

24. mai inviterer Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) og den europeiske standardsetteren EFRAG til et åpent møte om immaterielle eiendeler etter IFRS.

Publisert:
  • Hva er utfordringene med regnskapsføring av immaterielle eiendeler i dag?
  • Hvordan kan informasjonen til regnskapsbrukerne om immaterielle eiendeler forbedres?

Bakgrunnen for møtet er EFRAG’s diskusjonsnotat «Better Information on Intangibles – which is the best way to go?» hvor de drøfter problemer med dagens regnskapsregler og mulige løsninger.

  • Tid: Tirsdag 24. mai kl. 12:15–15:15
  • Sted: Statkrafts lokaler i Lilleakerveien 6 på Lysaker
  • Språk: I hovedsak på norsk/nordisk, materialet er på engelsk
  • Påmelding: Meld deg på her

Det blir innlegg fra EFRAG og personer i det norske regnskapsmiljøet, og mulighet for å stille spørsmål og komme med innspill fra salen.