Utvikling av tomt og merverdiavgift

Det må være utført arbeider med selve fundamenteringen av bygget, for at det skal være etablert en kapitalvare med tilhørende rett og plikt til justering.

Publisert:

Skattedirektoratet har utgitt en uttalelse om tomtearbeider kan anses som en kapitalvare.

I uttalelsen konkluderes det med at det som hovedregel må være utført arbeider med selve fundamenteringen av bygget, for at det skal være etablert en kapitalvare med tilhørende rett og plikt til justering.

Dette innebærer at merverdiavgift på kostnader knyttet til klargjøring og planering av tomt blir en endelig kostnad hvis prosjektet overdras før det er utført arbeider med selve fundamenteringen av bygget. Det vil ikke være anledning til å overdra en justeringsplikt eller rett knyttet til disse kostnadene.