Avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2022

Regjeringen foreslår å gjeninnføre flypassasjeravgiften og endringer i bilavgiftene.

Publisert:

Regjeringen foreslår å gjeninnføre flypassasjeravgiften. Regjeringen foreslår at flyginger med lav- og nullutslippsfly fritas for flypassasjeravgift.

For bilavgiftene foreslås endringene som skal gjøre det fortsatt gunstig å velge elbil, men også å sikre proveny: 

  • Økt CO2 avgift
  • Økt engangsavgift for ladbare hybridbiler
  • Redusert trafikkforsikringsavgift for personbiler (avgiftsgruppe a og b), økt trafikkforsikringsavgift for el-biler
  • Innføre omregistreringsavgift for el-biler