Avtale med EU for å bekjempe momssvindel

Norge og EU har inngått en avtale om administrativt samarbeid for å bekjempe momssvindel.

Publisert: Avgift

Avtalen innebærer at landene vil bistå hverandre ved innfordring av krav og utveksling av opplysninger knyttet til merverdiavgift. Avtalen kan bli et viktig bidrag i kampen mot internasjonal momssvindel og økonomisk kriminalitet, og gi et svært godt grunnlag for et forsterket samarbeid på tvers av landegrensene.