Avtale mellom Norge og EU for å hindre merverdiavgiftsvindel

EU-kommisjonen anbefaler reforhandling av avtale mellom Norge og EU for å hindre merverdiavgiftsvindel.

Publisert:

Norge har inngått avtale med EU om administrativt samarbeid for å bekjempe merverdiavgiftsvindel. Avtalen sikrer effektiv informasjonsutveksling, kontrollsamarbeid og bistand til innkreving av merverdiavgiftskrav. I tillegg deltar Norge i Eurofisc-samarbeidet.

Det er behov for å reforhandle avtalen. Finsdepartementet opplyser at EU-kommisjonen har anbefalt dette.