Bærekraftrapportering i offentlig sektor

Den internasjonale standardsetteren IPSASB har blitt anmodet av Verdensbanken til starte et arbeid for å utvikle rapportering av bærekraft i offentlig sektor.

Publisert:

I privat sektor er det flere prosjekter på gang for å vedta lov og standarder for rapportering av bærekraft. For offentlig sektor har det foreløpig ikke vært stilt tilsvarende krav.

Nå har Verdensbanken invitert International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) til å lede en global konsultasjon for å utvikle rapportering av bærekraft for offentlig sektor. Et forslag til hvordan dette skal gjennomføres, behandles på styremøte i IPSASB siste uke i mars.

Dette er et stort og viktig skritt for å få en fullstendig rapportering av bærekraft.