Bedre løsning for oppdatering av varslingsadresser i Altinn

Mandag 15. januar 2018 lanseres en bedre løsning for oppdatering av varslingsadresser i Altinn for regnskapsfører og revisor.

Publisert: Skatt Regnskap Revisjon Avgift

Vi har fått opplyst følgende fra Altinn:

Det blir nå mulig via klientdelegeringsfunksjonalitet å oppdatere kontaktinformasjon for revisor eller regnskapsfører som får tildelt en klientdelegeringsrolle. Løsningen støtter å laste opp en fil som inneholder informasjon om rolle, klient og hvem som er mottaker av rollen. Samme fil kan brukes til å sette epost og telefonnummer slik at man kan bruke funksjonaliteten til å sette kontaktinformasjon på brukerne for en gitt klient. Det skal være mulig å sette nye adresser eller endre adresser. Filen man laster ned med rolleoversikt inneholder epost og SMS satt for bruker/klient. Dette gir en oversikt over kontaktadressene for sine ansatte/klienter.

Release-dato for produksjon er mandag 15. januar 2018.