Bedriftskantiner og merverdiavgift

Kan kantineoperatører behandle betalingen fra bedriftskunder som ensidig tilskudd som ikke anses som avgiftspliktig vederlag? Og er deler av betalingen vederlag for næringsmidler med redusert sats?

Publisert:

Skattedirektoratet har utgitt en prinsipputtalelse hvor de redegjør for sitt syn. 

Skattedirektoratet kommer til at bedriftskunde, som kjøper inn kantinetjenester fra kantineoperatør, skal faktureres med merverdiavgift. Dette gjelder når vederlaget fra brukerne av kantinen tilfaller bedriftskunden, som på sin side betaler operatøren et nærmere beregnet «management fee». 

Skattedirektoratet mener også at kantineoperatør ikke kan skille ut en andel av sin leveranse til bedriftskunden som omsetning av næringsmidler. Omsetningen anses som serveringstjeneste og skal faktureres med ordinær sats.