Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1

Fristene for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 30. juni 2021 for regnskapspliktige foretak og 31. mai 2021 for ikke-regnskapspliktige foretak. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt.

Publisert:

Frist for innsending av bekreftelser

Fristen for innsending av bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 1, er samme frist som for fastsetting av årsregnskap eller innlevering av skattemelding, avhengig av om virksomheten er regnskapspliktig eller ikke. Det vil si at fristen for innsending av bekreftelser er 30. juni 2021 for regnskapspliktige foretak og 31. mai 2021 for ikke-regnskapspliktige foretak. 

Med dette har Skatteeaten nå avklart at for regnskapspliktige er 30. juni siste frist for bekreftelse av søknader, uavhengig av når foretaket avholder ordinær generalforsamling hvor årsregnskapet fastsettes. Tilsvarende er 31. mai siste frist for ikke-regnskapsplitkige, uavhengig av når de faktisk leverer skattemeldingen.

Hvis de generelle fristene for fastsetting av årsregnskap og innlevering av skattemelding skulle bli utsatt slik som i 2020, vil de utsatte fristene også gjelder for innsending av bekreftelser. 

Bekreftelse må sendes inn i portalen

Bekreftelser som sendes inn på andre steder enn via portalen, anses ikke som innsendt. Det betyr at selv om du har sendt inn bekreftelser til Skatteetaten i forbindelse med behandling av søknad/klage eller etterkontroll, så må du fortsatt sende inn bekreftelsen via portalen for at bekreftelsen skal anses som innsendt.