Beskatningstrender i EU

EU har offentliggjort en rapport over skattesystemene i de 28 medlemsstatene i EU pluss Island og Norge.

Publisert: Skatt

Rapporten inneholder en detaljert statistisk og økonomisk analyse av skattesystemene i de 28 medlemsstatene i EU, pluss Island og Norge. I tillegg til analysen av europeiske trender inneholder rapporten en beskrivelse av skatteinntekter i prosent av BNP for årene 2003 til 2015 for de enkelte land fordelt på direkte skatter, indirekte skatter og sosiale avgifter.

Rapporten er inneholder også faktatabeller som presenterer de siste skattereformene i hvert land.

Høyt skattenivå

Skatteinntektene i EU er relativt høye sammenlignet med andre avanserte økonomier. I 2015 utgjorde skattene i snitt 38,7 % av BNP. Dette er rundt 12 prosentpoeng over nivået for USA og 7 prosentpoeng over Japan. Det er også høyere enn nivået for New Zealand (32,8 %), Canada (31,9 %), Australia (27,8 % i 2014) og Sør-Korea (25,3 %).

Det er betydelige forskjeller mellom medlemsstatene. Danmark, Frankrike og Belgia ligger høyest med henholdsvis 46,6 %, 45,9 % og 45,1 % av BNP. Irland, Romania og Bulgaria har den laveste andelen skatter av BNP med henholdsvis 23,9 %, 28,0 % og 29,0 %.

Norge på snittet i EU

EFTA-landene Norge og Island har med sine 38,8 % og 36,7 % en skatteandel av BNP som er nesten identisk med snittet i EU. Sveits med 28,1 % ligger betydelig lavere.