Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Næringsdrivende som kjøper tjenester fra selvstendig næringsdrivende skal innrapportere vederlaget på eget skjema innen 15. februar.

Publisert:

Næringsdrivende som kjøper tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted skal fra og med inntektsåret 2015 innrapportere utbetalingen til skattemyndighetene på eget skjema. Tidligere skjedde slik innberetning på lønnsoppgaven (kode 401), men dette er bortfalt som følge av at a-ordningen er innført.

Innrapporteringen skjer en gang i året på skjema RF-1301 eller RF-1321. Rapporteringsfristen for inntektsåret 2015 er 15. februar 2016. Skatteetaten åpner for innrapportering fra 4. januar 2016.

Nærmere om rapporteringsplikten

Plikt til å innrapportere inntrer dersom det er utbetalt vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art. Rapporteringsplikten er hjemlet i ligningsloven § 5-9 bokstav i.

Opplysningsplikten gjelder for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende som ikke driver fra fast forretningssted i Norge. Plikten gjelder ikke for utbetalinger til aksjeselskap eller ansvarlig selskap.

Både næringsdrivende privatpersoner og selskaper har opplysningsplikt. Også skattefrie selskaper/foreninger/institusjoner, offentlige myndigheter og boligselskaper har opplysningsplikt.

Fast forretningssted

Opplysningsplikten gjelder for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende som ikke driver fra fast forretningssted i Norge. Et fast forretningssted kan være:

  • kontor med lønnet personale,
  • kontor med telefonsvarer for bestilling av oppdrag, (ikke telefonsentral uten tilknytning til den enkelte utøver)
  • kontorfellesskap med andre
  • hjemmekontor, særskilt innredet rom med utstyr til bruk i virksomheten
  • kontor med vanlig åpningstid eller til regelmessige tider bekjentgjort på forhånd
  • et bestemt sted gjort kjent for offentligheten som fast forretningssted

Har den selvstendig næringsdrivende kun en telefonadresse, privat telefon betjent av familiemedlemmer eller automatisk telefonsvarer, kan det tilsi at virksomheten ikke har fast forretningssted. Hvis det fortsatt er tvil om det er fast forretningssted, skal opplysningene innrapporteres.