Betalingsutsettelser for skatt og avgift

De som er økonomisk rammet av virusutbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning.

Publisert:

I revidert nasjonalbudsjett foreslo Regjeringen en forenklet og mer fleksibel ordning for betalingsutsettelse for skatt og avgift for de som er rammet økonomisk av virusutbruddet. En del av forslaget er at forsinkelsesrenten som normalt er 9,5 pst. skal settes ned til 6 pst. Den forenklede søknadsordningen skal gjelde frem til 31. desember 2020.

Stortinget vil fremskynde behandlingen av den forenklede søknadsordningen slik at næringsdrivende som skal betale merverdiavgift med frist 10. juni, kan søke om betalingsutsettelse. Dette vil også omfatte første termin 2020 der betalingsfristen er utsatt til 10. juni 2020.

Skatteetaten vil om kort tid legge ut informasjon på sine hjemmesider om hvordan det kan søkes om betalingsutsettelse etter den nye ordningen.