Kjøp og salg av verdipapirer SAF-T

Skatteetaten har uttalt seg om hva som er å anse som "bilag" og "omsetning" for foretak som driver med kjøp og salg av verdipapirer.

Publisert:

Uttalelsen får betydning for vurderingen av om et foretak er omfattet av plikten til å kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form, SAF-T Regnskap. 

Kravet til å kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form er knyttet til kravet om å ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig. Bokføringspliktige som har mindre enn fem millioner kroner i omsetning er ikke omfattet av dette kravet. 

Dersom bokføringspliktige likevel velger å ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, gjelder også kravet til å kunne gjengi opplysningene i standardisert form.