Bitcoin - skatt og MVA

Skattedirektoratet har kommet med en veiledning om skatte- og merverdiavgiftsmessig behandling av bitcoin og andre virtuelle valutaer.

Publisert:
Bitcoin - stockphoto (2).jpg

Veiledningen forklarer først hva såkalt virtuell valuta er og hvordan den fungerer. Deretter gir Skattedirektoratet en orientering om hvordan bitcoin skal behandles skattemessig og avgiftsmessig.

Gevinst og tap ved realisasjon av bitcoin er skattepliktig. Tap er fradragsberettiget. Beholdning av bitcoin er skattepliktig formue. 

I veiledning behandles bl.a. følgende temaer:

  • Realisasjon av bitcoin og andre virtuelle valutaer – kapitalinntekt
  • Formuesbeskatning av bitcoin og andre virtuelle valutaer
  • Hvordan dette oppgis i skattemeldingen, herunder dokumentasjon
  • Grensen mot virksomhet
  • Utvinning/mining av bitcoin
  • Merverdiavgiftsbehandling av virtuelle valutaer
  • Kort omtale av ICO (Initial coin offering)
  • Henvisning til tidligere uttalelser om virtuelle valutaer