Bitcoin og mva

Veksling av bitcoin er ikke lenger MVA pliktig.

Publisert: Avgift

Skattedirektoratet har tidligere lagt til grunn at veksling av bitcoin ikke er omfattet av merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester og dermed er en avgiftspliktig tjeneste.

Nå har Skattedirektoratet kommet til motsatt konklusjon, og Finansdepartemenetet sier seg enig i dette.